Registrácia do katalógov

Chcete mať viac návštevníkov Vašich internetových stránok? Jednou z najstarších možností na internete je registrácia stránok do katalógov internetových stránok.

Registrácia webstránky do katalógov

Týmto spôsobom získate jednak spätné linky na Vašu webstránku, ktoré sú dôležité z hľadiska SEO optimalizácie, no predovšetkým môžete získať návštevníkov, ktorý na Váš web prídu z katalógov.

Na internete existuje množstvo katalógov internetových stránok, ktoré sú predovšetkým všeobecného zamerania ale aj s konkrétnym zameraním, napríklad na internetové obchody, na stavebné firmy... My Vašu stránku zaregistrujeme do tých najlepších slovenských (prípadne českých) katalógov. Registráciu vykonávame ručne, čím zabezpečíme kvalitnú a presne cielenú registráciu.