Sociálny marketing

Vy ešte nevyuživáte najväčšiu sociálnu sieť Facebook na svoju propagáciu? Využitie sociálnych sietí na marketing je relatívne novou no progresívnou metódou a nevyužiť ich by bola skutočne škoda.

Marketing cez Facebook

Dokážeme využiť potenciál Facebooku na Vašu propagáciu. Navrhneme Vám stratégiu, vytvoríme stránku alebo skupinu na facebooku, ktorú Vám budeme odborne spravovať.